Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie procedury wobec Polski, jako państwa łamiącego państwo unijne. Do odpowiedzialności pociągnięte zostaną także inne państwa Grupy Wyszehradzkiej. Tym czasem Niemcy i Francja same nie wywiązały się jeszcze ze swoich zobowiązań.

Francja relokowała tylko 17% imigrantów przeznaczonych do osiedlenia na jej terenie, a Niemcy przyjęły jedynie 20% z przydzielonych im osób. Ponadto, większość państw nie wywiązała się ze swoich powinności wobec wspólnoty.

Dane ujawnione przez Komisję Europejską wskazują, że z osiedlaniem imigrantów na swoich terenach zwleka większość państw UE. Finlandia przyjęła 1640 z 2078 osób, Belgia 623 z 3812, Czechy 12 z 2691. Lista ciągnie się dalej. Decyzji relokacyjnej nie realizuje też Austria, która przyjęła do tej pory… 50 osób z Włoch.

Z dokumentów KE wynika też, że ogółem przesiedlono do różnych państw UE ledwie 20 869 osób z 98 255.

 

https://youtu.be/KeauftLIk-8

...

Zobacz również