Hipokryzja Niemiec wyszła na jaw. Opublikowano tajne dane

Hipokryzja Niemiec wyszła na jaw. Opublikowano tajne dane

Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie procedury wobec Polski, jako państwa łamiącego państwo unijne. Do odpowiedzialności pociągnięte zostaną także inne państwa Grupy Wyszehradzkiej. Tym czasem Niemcy i Francja same nie wywiązały się jeszcze ze swoich zobowiązań.

Francja relokowała tylko 17% imigrantów przeznaczonych do osiedlenia na jej terenie, a Niemcy przyjęły jedynie 20% z przydzielonych im osób. Ponadto, większość państw nie wywiązała się ze swoich powinności wobec wspólnoty. Dane ujawnione przez Komisję Europejską wskazują, że z osiedlaniem imigrantów na swoich terenach zwleka większość państw UE. Finlandia przyjęła 1640 z 2078 osób, Belgia 623 z 3812, Czechy 12 z 2691. Lista ciągnie się dalej. Decyzji relokacyjnej nie realizuje też Austria, która przyjęła do tej pory... 50 osób z Włoch. Z dokumentów KE wynika też, że ogółem przesiedlono do różnych państw UE ledwie 20 869 osób z 98 255.   https://youtu.be/KeauftLIk-8

Następny artykuł