Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.”, z którego jednoznacznie wynika, że z roku na rok ubywa nas coraz więcej.

Jak czytamy w opublikowanym dokumencie liczba ludności naszego kraju systematycznie spada i tak np. w bieżącym roku jest nas o ponad 17 tys. mniej niż w roku poprzednim (w 2014 roku było nas o 12 tys. mniej niż w roku 2013).

Ubytki mieszkańców zanotowało 12 spośród 16 województw, 209 spośród 314 powiatów i 55 z 66 miast (uwzględnionych w badaniu).

Najmniej zaludnionym obszarem w Polsce jest powiat bieszczadzki a najbardziej pruszkowski. Z kolei jeśli chodzi o miasta to największy ubytek mieszkańców zanotowała Łódź, której w ostatnim roku ubyło blisko 5,5 tys. mieszkańców.

Mimo wszystko liczba urodzeń w Polsce wykazuje tendencje wzrostowe do lat poprzednich i według ekspertów ubytki w liczbie ludności z czasem przestaną trapić nasz naród.

Polub pikio.pl by być na bieżąco!

bh

...

Zobacz również