Z opublikowanych dzisiaj danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Polacy mają coraz „więcej” pieniędzy.

W 2014 roku dochód na jedną osobę wyniósł 1340 zł co daje wynik lepszy od poprzedniego o dokładnie 40 zł 93 gr.

W sumie od 15 lat, gdy po praz pierwszy zbadano zarobki Polaków, nasze zarobki zwiększyły się o 779,57 zł.

Dochód rozporządzany na jedną osobę to – według definicji GUS – suma bieżących dochodów z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

źródło: stat.gov.pl/bankier.pl

Zobacz również

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.