Jak stwierdził Jarosław Gowin, Polska jest nasycona imigrantami islamskimi, dlatego nie może przyjąć ich więcej. Zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego przyjęcie uchodźców w ramach relokacji doprowadziłoby do tzw. łączenia rodzin i tylko pogorszyłoby sprawę.

Wicepremier oświadczył, że Polacy wcale nie są ludźmi nieuprzejmymi i niegościnnymi. Takie cechy są nam narzucane przez zagranicznych polityków, zwłaszcza unijnych. Gowin podkreślił przy tym, że Polska jest nasycona imigrantami islamskimi.

 My Polacy jesteśmy otwarci i nie jesteśmy nietolerancyjni, jak to nam się zarzuca. Ale są pewne granice, granice nasycenia imigrantami. Polska się nasyciła imigrantami – powiedział Gowin.

Dopytywane o te nasycenie wyjaśnił, że to wiedza, którą ma dzięki kontaktom ze służbami. Zdaniem wicepremiera obecne nasycenie naszego kraju islamskimi imigrantami sprawia, że służby są zdolne kontrolować, co się wśród nich dzieje. Polska nie może przyjąć 6 tys. imigrantów, czego wymaga UE, gdyż doprowadziłoby to do sprowadzenia do Polski kolejnych tysięcy imigrantów w ramach łączenia rodzin. Wtedy sytuacja byłaby zdestabilizowana, a Polska byłaby „przesycona”.

– Miałem kontakty z przedstawicielami służb. A te mówią wyraźnie: przy takim nasyceniu imigrantami, jakie jest dzisiaj, zwłaszcza z krajów islamskich w Polsce, służby są zdolne kontrolować to, co dzieje się wśród imigrantów islamskich w takim stopniu, że daje to dużą rękojmię bezpieczeństwa – oświadczył Gowin.

Zobacz również