Niewzięcie udziału w głosowaniu przez kilkudziesięciu posłów to porażka opozycji. Bezsprzecznie. To nie powinno było się zdarzyć.

W Nowoczesna wyciągniemy z tego wnioski i konsekwencje.
Większość posłów Nowoczesnej zagłosowała za skierowaniem projektu Ratujmy Kobiety do prac w komisji. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, w którym nikt nie zagłosował przeciwko tej ustawie.

Jednocześnie za absolutnie niedopuszczalną uważamy sytuację, w której kilkoro posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. Taka sytuacja nie może się powtórzyć. Sprawą natychmiast zajął się Klub Poselski .Nowoczesnej.

Po pierwsze zdecydowaliśmy o nałożeniu kar nagany i finansowych na posłów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu.

Po drugie podjęliśmy decyzję o powołaniu klubowego rzecznika dyscypliny- osoby, która będzie na bieżąco, na każdym posiedzeniu Sejmu, odpowiedzialna za dyscyplinę przy każdym z głosowań.

Jednocześnie zagłosowaliśmy za odrzuceniem w pierwszym czytaniu ustawy zaostrzającej Zatrzymaj Aborcję, która skazywałabym kobiety na przymus rodzeniem nieodwracalnie chorych dzieci, które często umierają w cierpieniu.

Stoimy na stanowisku, że nikt nie może prawem zmuszać do takiego cierpienia dzieci i ich rodziców.

źródło: facebook.com

Miażdżąca odpowiedź internautów na rekonstrukcję rządu [MEMY]


Plan Petru: Internauci już wiedzą, na czym będzie polegać! [MEMY]

Zobacz również