W jakim stanie jest polska demokracja? Ten raport NIE POZOSTAWIA ZŁUDZEŃ!

Polska
Wikimedia Commons/Adrian Grycuk
Reklama
Wstecz

1 z 43

Dalej

Raport Fundacji Bertelsmanna 2018 został opracowany przez ekspertów. Jakość demokracji w poszczególnych krajach uprzemysłowionych była oceniana pod kątem: dostępu do mediów kandydatów i partii w procesach wyborczych, finansowania partii, wolności i pluralizmu mediów, dostępu do informacji ze strony obywateli, praw obywatelskich, swobody politycznej, niezawisłości sędziów i niezależności sądów. 41 państw zostało sklasyfikowanych wg 10-punktowej skali ocen. Pozycja Polski może budzić kontrowersje. Nasze państwo spadło o 29 miejsc. Oto, jak wygląda całość tegorocznego zestawienia.

Następna strona