Tych komunistycznych generałów PiS chce zdegradować!

tuczapski
Wikimedia Commons/CAF
Reklama
Wstecz

1 z 12

Dalej

Rząd przyjął projekt ustawy pozwalającej na degradację komunistycznych wojskowych. W myśl nowelizacji zasada dożywotności stopni wojskowych nie będzie obejmować osób sprzeniewierzających się polskiej racji stanu w latach 1943-1990. Do tego grona zaliczeni zostali m. in. ci, którzy zwalczali organizacje niepodległościowego podziemia, prześladowali duchowieństwo i żołnierzy z powodu wyznawanych przez nich poglądów, podejmowali decyzje w kwestii pacyfikacji protestów społecznych itd.

Na mocy proponowanego prawa swoje stopnie ma utracić tysiące oficerów z czasów PRL. Przedstawiamy komunistycznych generałów, którzy zostaną zdegradowani, jeśli rządowy projekt wejdzie w życie.

Następna strona