Krystyna Pawłowicz raczej nie martwi się o pieniądze. Imponujące zarobki polityków

krystyna pawłowicz
Youtube.com/@ascotv
Wstecz

1 z 12

Dalej

Zarobki polityków to jeden z tych tematów, który cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem opinii publicznej w Polsce. Trudno się temu dziwić. Kwestia wynagrodzenia, jakie uzyskują osoby sprawujące funkcje publiczne, za swoją pracę dla dobra ogółu, z natury rzeczy wydaje się ciekawa, a w niektórych przypadkach może nawet budzić kontrowersje. Z czego utrzymują się znani posłowie? Jak wiele zarabiają tak często pojawiające się w mediach osobobistości jak choćby Krystyna Pawłowicz, Kornel Morawiecki czy Kamila Gasiuk-Pihowicz? Przedstawiamy konkretne kwoty udokumentowane przez samych polityków.

Kwestia wysokości wynagrodzeń polityków sprawujących mandat posła lub zajmujących inne istotne stanowiska często staje się przedmiotem sporu. Często możemy spotkać się z opinią, że zarobki takich osób z samego tytułu pełnienia ważnej funkcji nie powinny być zbyt wysokie, aby krajowa polityka nie stanowiła jedynie "walki o stołki" dla samych apanaży. Z drugiej strony zawsze mamy jednak zwolenników wysokich wypłat dla polityków zajmujących ważne stanowiska. Zwracają oni uwagę przede wszystkim na fakt, że specjaliści nie chcą pracować na słabo płatnych państwowych posadach, a słabo wynagradzani parlamentarzyści są w większym stopniu podatni na korupcję.

Z czego utrzymują się znani polscy politycy tacy jak choćby Krystyna Pawłowicz? Posłowie pobierają co miesiąc tzw. uposażenie poselskie, którego wysokość ustala się zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu Prezydenta RP. Obecnie wynosi ono 9892,30 zł brutto, co po odliczeniu składek na ubezpieczenia i zaliczki na podatek dochodowy daje 6958,82 zł na rękę. Innym ważnym źródłem przychodu bywalców Sejmu jest dieta poselska, która ma im rekompensować wydatki związane ze sprawowaniem mandatu. Stanowi ona jedną czwartą uposażenia, czyli 2473,08 zł brutto. Poza tym, posłowie mogą liczyć np. na dodatki funkcyjne za zasiadanie w komisjach parlamentarnych oraz dodatek na prowadzenie biura poselskiego. Nie bez znaczenia pozostaje też staż pracy. Po 5 latach zasiadania w Sejmie posłom przysługuje specjalny dodatek za wysługę lat.

Na jakie dochody mogą liczyć najpopularniejsi i najbardziej medialni polscy politycy tacy jak Krystyna Pawłowicz, Ryszard Terlecki czy Kamila Gasiuk-Pihowicz? Przedstawiamy zestawienie na podstawie najnowszych oświadczeń majątkowych.

Następna strona