Jan Paweł II i kobiety jego życia. Co go z nimi łączyło?

Jana Paweł II
Wikimedia Commons
Wstecz

1 z 13

Dalej

Jan Paweł II zmarł w kwietniu 2005 roku w wieku 84 lat. Po wyborze w 1978 r. był pierwszym papieżem niepochodzącym z Włoch od 455 lat. Mimo że do końca swoich dni żył w celibacie, na jego życie miało wpływ kilka kobiet. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy galerię opisującą relacje papieża Polaka z kobietami, które były dla niego szczególnie ważne.

Karol Wojtyła, znany głównie jako Jan Paweł II, od czasu pontyfikatu w październiku 1978 r., urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, małym mieście oddalonym o 50 km od Krakowa. Był najmłodszym z trojga dzieci. Jego matka zmarła w 1929 roku. Jego najstarszy brat, Edmund odszedł z tego świata w 1932 roku, a jego ojciec, który był podoficerem, w 1941 roku. Siostra Olga nie dożyła momentu jego przyjścia na świat.

Po ukończeniu liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach dostał się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 1938 roku. Niedługo potem hitlerowcy zamknęli uniwersytet. Młody Karol przez cztery lata musiał pracować w kamieniołomie, a następnie w fabryce chemicznej Solvay, aby zarabiać na życie i uniknąć deportacji do Niemiec. W tym czasie poznał kobietę, do której wzdychał przez kilka tygodni. Jak wspominał, było to czysto platoniczne uczucie. Był niezwykle przystojnym i inteligentnym młodym mężczyzną. Wywoływał silne emocje u przedstawicielek płci pięknej. Nic dziwnego. Jego przyjaciel i francuski biograf Bernard Lecomte pisał kiedyś o tym, że łączyły go bliskie relacje z jedną z licealistek.

Kobiety nie robiły jednak na nim większego wrażenia. Wybrał zupełnie inną drogę. W 1942 r. świadomy swego powołania do kapłaństwa rozpoczął kursy w tajnym seminarium duchownym w Krakowie, kierowanym przez kard. Adama Stefana Sapiehę, arcybiskupa krakowskiego. W tym samym czasie Karol Wojtyła był jednym z pionierów "Teatru Rapsodycznego", także konspiracyjnego.

Po II wojnie światowej kontynuował naukę w głównym seminarium w Krakowie, po jego ponownym otwarciu, oraz na wydziale teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął u arcybiskupa Sapiehy w Krakowie 1 listopada 1946 r.
Wkrótce potem został wysłany do Rzymu, gdzie pracował u francuskiego Dominikana, Garrigou-Lagrange'a. Obronił doktorat z teologii w 1948 r. W tym samym czasie, podczas wakacji, sprawował posługę duszpasterską wśród polskich imigrantów.
Wobec kobiet był ciepły, czuły i troskliwy. Nigdy nie przejawiał dwuznaczności, a swoje uczucia i życie poświęcił Bogu.

W latach 60. Wojtyła został najpierw biskupem krakowskim, a później kardynałem. Poza udziałem w Soborze Watykańskim II, w którym wniósł istotny wkład w opracowanie Konstytucji Gaudium, Wojtyła uczestniczył we wszystkich zgromadzeniach Synodu Biskupów. Już wtedy można było wyczuć w jego naukach tendencję konserwatywną. Mówi się, że silny wpływ na jego poglądy pod tym względem również miała jego przyjaciółka, Wanda Półtawska.

Kardynałowie wybrali go na papieża na konklawe w dniu 16 października 1978 r. Przyjął wtedy imię Jana Pawła II. Kilka dni później uroczyście zainaugurował swoją posługę Piotrową jako 263. następca apostoła. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła, trwał prawie 27 lat. Ku zdziwieniu wiernych pewna kobieta miała ogromny wkład w jego encykliki. Jej obecność w życiu Jana Pawła II niepokoiła Watykan, który ostatecznie odsunął ją od wszelkich prac filozoficzno-naukowych.

Kwestie relacji Karola Wojtyły z przedstawicielkami płci pięknej wciąż pozostają w Polsce pewnym tematem tabu. Warto jednak wiedzieć, że papież Polak miał w swoim życiu panie, z którymi łączyły go szczególnie silne więzi. Jaki był charakter jego relacji z nimi? Zapraszamy do naszej galerii przedstawiającej najważniejsze kobiety w życiu Jana Pawła II.

Następna strona