Anna Przybylska w ostatnich dniach życia. Zdjęcia, które opublikowała przed śmiercią