Fundacja pomagająca uchodźcom pozwie natemat.pl

Fundacja pomagająca uchodźcom pozwie natemat.pl

Miriam Shaded, Prezes Zarządu Fundacji Estera pomagającej uchodźcom z Syrii, zapowiedziała, że portal natemat.pl zostanie pozwany za pomówienia.

"Nie milkną echa operacji, jaką kilka tygodni temu skutecznie przeprowadziła Fundacja Estera. Chodzi o sprowadzenie do Polski ponad 150 syryjskich uchodźców. Fundacja przez rok miała finansować ich pobyt w Polsce, naukę języka i szeroko rozumianą integrację. Byli działacze instytucji przekonują jednak, że rodziny, które przyjęły uchodźców zostały z całym ambarasem same." - czytamy na portalu natemat.pl. Portal pisze, że rodziny, które przyjęły Syryjczyków pozostały same, a Fundacja nie gwarantuje opieki. Portal cytuje również wypowiedzi z innego serwisu, który zarzuca Fundacji, że dopuściła się manipulacji i sprowadziła do Polski zwolenników prezydenta, który doprowadził do wojny w Syrii. Miriam Shaded odpowiedziała oświadczeniem, które publikujemy w pełni: "Ponieważ opublikowana informacja przez natemat.pl zawiera szereg informacji, które wyczerpują znamiona pomówienia konieczne jest odniesienie się do jej treści i przekazanie Państwu stosownych wyjaśnień i faktów. Jednocześnie informujemy, iż sprawa została skierowana do kancelarii obsługującej Fundację w celu rozważenia konieczności zgłoszenia sprawy do prokuratury. Przedstawiciele Fundacji są w stałym kontakcie z Opiekunami poszczególnych rodzin. Od czasu przyjazdu rodzin syryjskich do Polski i rozlokowaniu ich w miejscach zamieszkania, działania Fundacji sprowadzały się m.in. do: 1) relokowania rodzin w celu odpowiedzenia na ich potrzeby oraz podpisywanie umów, 2) przeprowadzenia i koordynowania procedury złożenia wniosków o nadanie statusu uchodźcy czy innych procedur jak związana z wydaniem kolejnych dokumentów tożsamości cudzoziemca, 3) ustalenia i zapewnienia możliwości korzystania przez rodziny syryjskie z opieki zdrowotnej finansowanej przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, 4) bieżące i terminowe przekazywanie ustalonych z Opiekunami środków finansowych na utrzymanie przyjętych przez nie rodzin, 5) bieżąca komunikacja w zakresie Opieki nad rodzinami syryjskimi oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych, 6) komunikacja i prowadzenie ustaleń z przedstawicielami różnych organów i instytucji jak Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd ds. Cudzoziemców, Ambasadami zaangażowanych krajów, 7) pozyskiwanie opiekunów, sponsorów w celu dotowania i wspierania rodzin, 8) przeprowadzanie rozmów z partnerami polskimi jak i ogólnoświatowymi, 9) przygotowanie procesów wewnętrznych i zewnętrznych, w celu przeprowadzenia kolejnych transz rodzin, 10) bieżąca i strategiczna komunikacja medialna w Polsce i za granicą. Odpowiadając na powyższy artykuł i niejasności oraz pomówienia w nim zawarte Fundacja Estera obecnie bezpośrednio zajmuje się około pięćdziesięcioma osobami, które zostały ulokowane w Warszawie. Pozostałymi rodzinami zajmują się Opiekunowie, czyli lokalne społeczności, chrześcijańskie wspólnoty, parafie, fundacje i polskie rodziny. Opiekunowie "adoptują" rodziny syryjskie oraz we własnym zakresie organizują wolontariuszy zapewniając im codzienne wsparcie. Fundacja Estera nie odpowiada za realizację działań Opiekunów, a jedynie ich wspiera. Ponadto Fundacja Estera dotuje syryjskie rodziny. Na ten moment takich Opiekunów mamy 25. Każdy z Opiekunów ma stały i bezpośredni kontakt z pracownikami i pełnomocnikami Fundacji. Informacje jakoby nie mieli są kłamliwe i mają jedynie na celu zaszkodzenie inicjatywie, z prywatnych agend. Mamy listy połączeń telefonicznych oraz wymiany korespondencji, czatów i rozmów prowadzonych z poniżej wymienionymi Panami. Dokumentującymi iż są w stałym kontakcie z pracownikami i przedstawicielami Fundacji Estera. W związku z pojawieniem się informacji, iż Opiekunowie w postaci Pana Bartłomieja Kapuścińskiego oraz Marka Handrysika, nie spełniają wymogów Opieki nad podopiecznymi w dniu dzisiejszym podjęto decyzję o przeniesieniu rodzin w najbliższym czasie. Ponadto informujemy iż Fundacja nie otrzymała środków finansowych od Lorda Wiedenfelda, jeżeli tak ową kwotę zamierza przeznaczyć jest to niebywale szlachetne z jego strony. W tym przypadku należy sprostować, iż Fundacja Estera otrzymała dotację z Fundacji Barnabas Fund w wysokości pokrycia utrzymania 30 rodzin w Polsce przez okres roku." Sprawę najprawdopodobniej rozstrzygnie sąd. Polub Pikio.pl, by być na bieżąco:
   
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News