Władze Francji zamierzają wypowiedzieć wojnę postępującej islamizacji ich kraju. Chcąc chronić świecki charakter swojego państwa, politycy postanowili, że urzędnicy francuscy odbędą specjalny, kurs z laickości. Ten ma ich nauczyć m.in. radzenia sobie z religijnymi petentami.

Decyzja francuskich władz jest efektem wyników, jakie przyniósł raport sporządzony przez komisję do spraw świeckiego charakteru państwa. Według niego, urzędnicy często mają problemy, kiedy ich petenci okazują się być zagorzałymi wyznawcami danej religii.

We Francji jedną z podstawowych zasad państwowości jest świeckość. Na jej straży stać mają m.in. właśnie urzędnicy. Ci jednak niejednokrotnie są oskarżani przez gorliwie wierzących petentów, zwłaszcza muzułmanów, o dyskryminowanie wiernych. Pod naciskiem takich zarzutów często ustępują.

Odpowiedzią na ten postępujący trend jest właśnie szkolenie dla urzędników. Komisja do spraw świeckości wydała 20 zaleceń jak postępować w konkretnych sytuacjach. W swoim dokumencie z radami zawarła sytuacje wzięte z życia – np. tę, kiedy muzułmańskie dziecko odmówiło zdjęcia tradycyjnego, islamskiego nakrycia głowy na czas operacji.

Oprócz tej części, która odgrywa rolę teorii, urzędników czeka także kurs z praktyki. Podczas niego zainscenizowane mają być sytuacje, które mogą mieć miejsce w urzędach. Pracownicy administracji mają zostać przygotowani do tego jak skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami rozmawiać z muzułmańskimi petentami.

pt

...

Zobacz również