Przedstawiciele TVN poinformowali oficjalnie, iż Izba Administracji Skarbowej domaga się od nich 110 mln zł niezapłaconego według niej podatku. Do pominięcia wpłaty dojść miało podczas łączenia Cyfry + z platformą n. Amerykanie zapowiedzieli, że zapłacą należność, ale będą od razu domagać się jej zwrotu.

„TVN, należąca w całości do SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE, amerykańskiej spółki notowanej na giełdzie NASDAQ, otrzymała decyzję Izby Administracji Skarbowej w związku z transakcją, która miała miejsce przed nabyciem TVN przez SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE” – to fragment komunikatu oficjalnie opublikowanego przez właścicieli telewizji. Ów transakcja, o której mowa, miała miejsce w 2012 roku. TVN wniósł wtedy swój udział w „n” w zamian za 32% udziałów połączonego nowego biznesu – platformy nc+. Spółka rozliczyła się dokładnie, a Izba Administracji Skarbowej nie miała żadnych zastrzeżeń. Aż do tej pory.

„Przed dokonaniem transakcji TVN zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby mieć pewność, że sposób rozliczenia transakcji jest zgodny z obowiązującym prawem. TVN zastosowała się do wytycznych Ministerstwa Finansów. Podejście spółki było zgodne z opiniami otrzymanymi od największych międzynarodowych firm doradztwa podatkowego i rachunkowego, a następnie potwierdzone audytami. Ponadto w 2013 r. organy podatkowe przeprowadziły pełną kontrolę rozliczenia transakcji, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości” – przeczytać można także w komunikacie. Amerykańscy właściciele TVN zaznaczyli, iż od razu zapłacą wymaganą należność, jednak będą próbowali walczyć o jej zwrot.

...

Zobacz również