Stojący na czele Reduty Dobrego Imienia, Maciej Świrski, wystąpił do sądu z pozwem przeciwko Facebookowi. Zdaniem Świrskiego, giganta mediów społecznościowych należy ukarać za jego kampanię cenzury i dyskryminacji przeciw tradycyjnym polskim wartościom.

Swój pozew Świrski złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wystąpił w nim przeciwko spółce matce, która mieści się w Stanach Zjednoczonych i spółce z siedzibą w Irlandii. W swoim pozwie szef Reduty stwierdził, że władze portalu „dyskryminują ze względu na światopogląd, wyznanie i przekonania polityczne”.

Świrski dołączył do pozwu także dokumentację, która ma udowadniać działanie portalu wobec określonych treści. Chodzi o blokowanie stron i profilów, na których pojawiają się treści związane z polskim patriotyzmem – n.p. żołnierzami wyklętymi – a pozostawianie w spokoju tych, które upubliczniają treści komunistyczne.

 – Facebook nie blokuje ani treści o charakterze propagującym totalitaryzm komunistyczny, ani żadnych profili, na których znajdują się komunistyczne symbole. Chętnie za to blokowane są np. zdjęcia sławiące Żołnierzy Wyklętych czy zdarzenia upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, wydarzenia o charakterze katolickim czy narodowym – donosi Świrski.

Prezes Reduty Dobrego Imienia jest zdania, że takie działania są wbrew zapisom Konstytucji RP czy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Chodzi zwłaszcza o „naruszenie prawa użytkowników Facebooka do uzyskiwania informacji”.

W związku z tym, Świrski wyszedł z żądaniem wobec internetowego giganta. Szef Reduty chce, by sąd zabronił Facebookowi „stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody przepływu informacji”.

pt

...

Zobacz również