Kto może liczyć na emerytury pomostowe? O co w nich chodzi i ile wynoszą?

Kto może liczyć na emerytury pomostowe? O co w nich chodzi i ile wynoszą? Źródło: pixabay.com/pasja1000

Emerytury pomostowe - czym są i kto może liczyć na to, że będą mu przysługiwały? Gdzie znajduje się wykaz zawodów, które są uprawnione do tych świadczeń? Nie każdy z nas może się ubiegać o emeryturę pomostową.

Emerytury pomostowe - ustawa z 19 grudnia 2008 roku

Emerytury pomostowe to, według definicji ustawowej, świadczenia pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Brzmi bardzo enigmatyczne i w sumie nie bardzo wiadomo, co się za tym kryje. Dzisiaj postaramy się przybliżyć tę zagadkową kwestię.

Przede wszystkim pracownik, który może ubiegać się o taką emeryturę, musi być urodzony po 31 grudnia 1948 roku, pracować w szczególnych warunkach przez co najmniej piętnaście lat. Co to właściwie oznacza? Osoba musi wykonywać pracę, która powiązana jest z ryzykiem oraz dużym prawdopodobieństwem, że z wiekiem może spowodować trwałe uszkodzenia zdrowia. To nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, należy osiągnąć wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn oraz wykonywać tę pracę przed 1 stycznia 1999 roku lub po 31 grudnia 2008 roku wykonywać pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze.

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącej dziś 1100 zł brutto.

Warto pamiętać, że w przypadku wykonywania płatnej pracy przez osobę pobierającą emeryturę pomostową, emerytura ta zostaje zmniejszona, gdy przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa GUS lub zawieszona, gdy przychód przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia.

- Prawo do emerytury pomostowej ulega również zawieszeniu, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, w razie podjęcia przez świadczeniobiorcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - mówi jedna z pracownic Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytury pomostowe - wykaz zawodów. Emerytury pomostowe dla nauczycieli, kolejarzy i pielęgniarek

Załącznik numer 1 do ustawy z 19 grudnia 2008 roku wyszczególnia czterdzieści rodzajów pracy w szczególnych warunkach. Są to między innymi: prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych, prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór, prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze poniżej zera st. C, prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych, prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu, prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze, prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców.

Natomiast załącznik numer 2 wyróżnia prace o szczególnym charakterze, są to: piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy na statkach morskich oraz piloci morscy, kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczy tramwajów w transporcie publicznym, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, nauczyciele i wychowawcy, personel medyczny oddziałów psychiatrycznych i tak dalej.

  1. Jakie kwiaty sadzić na wiosnę? Pierwsze prace w ogrodzie już się zaczynają
  2. Jak i do kiedy wypełnić PIT? Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
  3. Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? Pensje w branży nie rozpieszczają
  4. Maciej Brzoska: żonaty, prywatnie z żoną, dzieci
  5. Ból brzucha: co oznacza, kiedy boli z lewej strony? Co kiedy boli w okolicy pępka?
Następny artykuł