Niepracująca żona dostanie emeryturę po zmarłym mężu? Ile ona wynosi?

Niepracująca żona dostanie emeryturę po zmarłym mężu? Ile ona wynosi? Źródło: pixabay.com/PICNIC_Fotografie

Emerytura po mężu - czy wdowie po zmarłym mężu należy się świadczenie emerytalne? Czy emerytury są dziedziczone? W wyjątkowych sytuacjach, po śmierci męża lub żony, żyjący współmałżonek może przejąć świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak są też pewne ograniczenia z tym związanie.

Emerytura po mężu (lub żonie)? To możliwe, ale tylko w niektórych przypadkach. Po śmierci jednego z małżonków drugi małżonek może przejąć jego świadczenia, ale otrzyma tylko 85% należnych małżonkowi środków i dotyczy to tylko tych emerytów, którzy otrzymują niskie uposażenia.

W wielu starszych małżeństwach zdarza się, że jeden z małżonków otrzymuje wyższe świadczenie, przeważnie są to mężczyźni. Właśnie dlatego po śmierci męża, wdowa może starać się o świadczenie po zmarłym mężu, może to w znacznym stopniu poprawić sytuację finansową wdowy.

Zasady, na jakich przejmuje się świadczenia z ZUS po zmarłych, reguluje ustawa o emeryturach i rentach. Zawarte w nim przepisy przewidują, że przejęte świadczenie jest wypłacane w formie renty rodzinnej, nawet w przypadku, kiedy jest to emerytura po zmarłym małżonku. Jaką emeryturę można przejąć? Emeryturę, także tę pomostową, świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny. Prawo do świadczenia ma też żona, której mąż zmarł w momencie, kiedy miał już prawo do tego, żeby przyznana mu była emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy. 

Emerytura po zmarłym mężu dla emerytki. Emerytura dla niepracującej żony?

Przejęcie emerytury przez małżonka nie przysługuje jednak w każdym przypadku, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej w kilku przypadkach:

  • jeśli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat i była niezdolna do pracy
  • wychowuje dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej, dzieci nie mogą mieć więcej niż 16 lat lub 18 lat, jeśli się uczą. Limit wieku nie obowiązuje, jeśli osoby objęte opieką są całkowicie niezdolne do pracy.

Wdowa, która nie spełnia powyższych kryteriów, ma prawo do okresowej renty rodzinnej, gdy nie ma niezbędnych środków pieniężnych do utrzymania się. Jest to przeważnie jeden rok od chwili śmierci męża.

Wdowa ma prawo także do renty po zmarłym mężu. Jednak jeśli przysługuje jej prawo do emerytury, nie może pobierać dwóch świadczeń jednocześnie. Musi wybrać własną emeryturę, bądź rentę po zmarłym mężu. Gdy nie dokona wyboru, decyzję podejmie za nią Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kierując się wysokością świadczeń. Pierwszeństwo będzie przysługiwało wyższemu z nich.

W określonych okolicznościach nawet była żona może przejąć emeryturę po zmarłym. Jest to możliwe, kiedy rozwiedziony małżonek spełnia warunki, które określono dla wdowca i dodatkowo ma też prawo do alimentów ze strony zmarłego.

ZOBACZ TAKŻE NA PIKIO.PL:

  1. Ile wynosi emerytura olimpijska? Sportowcy mają się o co starać?
  2. Jak i do kiedy wypełnić PIT? Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
  3. Ile można dorobić do emerytury żeby jej nie stracić? Emeryci chcieliby móc godnie żyć
  4. Kto może liczyć na emerytury pomostowe? O co w nich chodzi i ile wynoszą?
  5. Kiedy 13 emerytura 2019? Kto otrzyma dodatkowe świadczenie emerytalne?
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News