Czterech działaczy Komunistycznej Partii Polski z Dąbrowy Górniczej zostało skazanych na karę ograniczenia wolności i wykonywania nieodpłatnej pracy za propagowanie komunizmu.

Początek sprawy to 2013 rok gdy poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Kownacki, złożył doniesienie do prokuratury w sprawie propagowania ustroju komunistycznego na łamach pisma „Brzask” i stronie internetowej Komunistycznej Partii Polski. Wówczas prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania i sprawa ucichła.

Sytuacja zmieniła się tuż po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość kiedy to prokuratura z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie i wniosła akt oskarżenia przeciwko czterem członkom Komunistycznej Partii Polski.

 – Każdy z oskarżonych publicznie propagował totalitarny ustrój państwa, w ten sposób, że wchodząc w skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Brzask” zamieszczał na jego łamach treści, odwołujące się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu, publikowane następnie na stronie internetowej www.kompol.org, co w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych – głosi akt oskarżenia.

Sąd w Dąbrowie Górniczej, opierając się na artykule 256 par.1 KK, mówiącym o tym, że „kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa […] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, skazał czterech członków KPP na 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania przymusowej, nieodpłatnej pracy społecznej oraz na grzywnę.

POLUB FANPAGE PLURALISTYCZNEGO, BEZSTRONNEGO SERWISU O POLITYCE, BY BYĆ NA BIEŻĄCO

bh, źródło: lewica.pl

Zobacz również