To cios dla partii rządzącej w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość, aby w pewien sposób zalegitymizować swój opór wobec polityki UE lansuje wizję przymierza państw Europy Środkowej – tzw. Trójmorza. Miałoby ono być przeciwwagą dla państw „Starej Unii”, Eurolandu i proponowanego przez niego oddzielnego parlamentu dla krajów korzystających ze wspólnej waluty.

Koncepcja nawiązuje do pomysłu Międzymorza sanacyjnych polityków, której pomysłodawcą był sam Józef Piłsudski. Teraz jednak jest to raczej idea forum dla ścisłej współpracy, a nie jak w latach poprzedzających II wojnę światową konfederacji.

Pomysł nie podoba się Czechom, którzy widzą w nim próbę raczej bezsensownego oporu wobec najbardziej decyzyjnych krajów UE – Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej oraz powrót do mocarstwowych ambicji II Rzeczypospolitej.

Czesi zadeklarowali swoją rolę w tworzeniu pomostu między Węgrami i Polską a Unią Europejską. Ideę Trójmorza skrytykował jednak minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Lubomír Zaorálek.

– Dla nas idea Trójmorza jest nie do zaakceptowania. To XX-wieczny mocarstwowy koncept Piłsudskiego – powiedział Gazecie Wyborczej.

Zwrot w czeskiej polityce doprowadzi do swoistego wyłomu w Europe Środkowej i to przed szczytem jej państw, na którym pojawić się ma Donald Trump. To właśnie o jego poparcie dla projektu politycznego Andrzeja Dudy zabiega PiS.

źródło: natemat.pl

 

...

Zobacz również