Ze swoim stanowiskiem z dniem pierwszego czerwca pożegnała się wiceminister finansów – Hanna Majszczyk. Kobieta pracowała w ministerstwie od 31 lat, i jak twierdzą jej koledzy znała resort od podszewki.

Za oficjalną przyczynę dymisji podano rezygnację z powodu ,,przyczyn osobistych”.

Dziękuję Pani Hannie Majszczyk za wieloletni nadzór nad konstruowaniem budżetów państwa, a szczególnie za budżet 2016 roku, którego realizacja okazała się sukcesem Ministerstwa Finansów i całego rządu – skomentował sprawę w specjalnym komunikacie minister rozwoju i finansów – Mateusz Morawiecki.

Swoją rezygnację Majszczyk złożyła zaraz po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Według wielu osób śledzących kuluary życia politycznego decyzja jest zaskakująca, ponieważ tradycją było, że wiceministrowie finansów odpowiedzialni za budżet pozostawali na swoich stanowiskach mimo zmian rządzących w Polsce partii.

Mimo iż oficjalnie decyzja o dymisji miała być podyktowana przyczynami osobistymi to podejrzewa się, że to efekt swoistego „trzęsienia ziemi” w resorcie finansów wywołanego przez ministra Morawieckiego, który zarządził ,,wietrzenie ministerstwa” polegające na zwalnianiu najdłużej pracujących w resorcie urzędników.

źródło: http://www.money.pl

...

Zobacz również