Andrzej Duda już na starcie swej kadencji zapowiedział współpracę z ekipą Ewy Kopacz. Chce wspólnie z rządem doprowadzić do wdrożenia w życie jednej z jego obietnic wyborczych. Kopacz w deklaracji Prezydenta widzi próbę przeniesienia odpowiedzialności.

Prezydent uważa, że ustanowienie nowego prawa dotyczącego dofinansowania rodzin powinno zostać przeprowadzone w ścisłej kooperacji z rządem. Duda wyraził też gotowość ze swojej strony do takiego współdziałania. Rzeczona ustawa miałaby zapewnić najuboższym rodzinom po pół tysiąca złotych miesięcznie na dziecko.

„Ten plan musi zostać zrealizowany w absolutnym współdziałaniu z rządem, to rząd będzie musiał przygotować tutaj projekt ustawy, a w każdym razie nie wyobrażam sobie możliwości tego projektu bez bardzo ścisłej współpracy, bo to jest poważna kwestia finansowa” – komentował inicjatywę ustawy Andrzej Duda podczas odwiedzin jednej z polskich wsi.

Premier Ewa Kopacz nie jest jednak zadowolona z takiego stanu rzeczy. Uważa, że słowa nowego Prezydenta wskazują na to, że chce on przenieść odpowiedzialność za obietnice wyborcze, które złożył, na rząd. Ten z kolei 500 złotych na dzieci nie obiecywał.

Rozumiem, że pan prezydent chciał przekazać tylko jedną informację, że skoro skończyła się wyborcza kampania prezydencka, to wszystkie obietnice są nieaktualne” – stwierdziła Ewa Kopacz.

Mimo to, rząd wyraża chęć współpracy z nowo wybraną głową państwa. Ewa Kopacz chce zwołania Rady Gabinetowej, na którym to spotkaniu premier wraz z ministrami wspólnie z Dudą ustalą kierunki dalszej pracy.

Polub Pikio.pl, by być na bieżąco:

pt

...

Zobacz również