Wyniki tego sondażu to dowód na to, że Unia Europejska traci młodych. Tylko niewielka garstka z nich czuje przywiązanie do Europy. Zapytana o pochodzenie młodzież znacznie częściej identyfikuje się jako „obywatele świata” niż „Europejczycy”. Przypominamy jednak, że to sondaż, a do tych należy podchodzić z dużym dystansem.

Bruksela może mówić o porażce. Władze Unii nie potrafią bowiem skutecznie przyciągać do siebie młodych. Udowodniło to badanie przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Generation What?”. Wzięło w nim udział ponad milion obywateli w wieku od 18 do 34 lat z krajów takich jak Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria czy Włochy. Badanych zapytano o przywiązanie do danego terytorium.

Wyniki to prawdziwy cios dla Unii Europejskiej. 31% badanych określiło się jako „obywatele świata”. Zaraz po tej grupie badanych uplasowali się „przywiązani do miast i regionów” – 30%. Na trzecim miejscu z wynikiem 27% znaleźli się ci ankietowani, którzy identyfikują się ze swoim krajem. Na ostatnim miejscu z wynikiem 11% wylądowali dopiero młodzi, określający siebie mianem „Europejczyków”.

Chociaż w ankiecie aż 65% badanych opowiedziało się przeciw narastającym w Europie nacjonalizmom, aż 59% ankietowanych nie ufa Europie. Natomiast 17% badanych jest za wystąpieniem swojego kraju ze struktur wspólnoty europejskiej.

Zobacz również

...