Jeśli zsumować świadczenia, jakie przysługują rodzicom od państwa, otrzymamy zaskakująco wysokie kwoty. Ile mogą zyskać polskie rodziny, dzięki polityce rodzinnej PiS?

Według wyliczeń „Faktu” nawet 20 000 zł. Jakkolwiek nie oceniana jest skuteczność polityki rodzinnej PiS, bezapelacyjnie nakłady na nią wzrosły. Co za tym idzie, część rodziców jest w stanie otrzymywać wysokie kwoty od państwa.

Wydatki z budżetu państwa w okresie 2015-2017 na politykę rodzinną wzrosły z 33,5 mld zł do prawie 60 mld zł. Jest to wzrost od 1,73 proc. do 3,04 proc. Produktu Krajowego Brutto – wyliczał Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny i pracy.

Rodzice mogą liczyć na świadczenia od razu po narodzinach dziecka. Na początek – 1000 zł jednorazowego wsparcia lub 2000 zł dla tych o niższych dochodach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego działa program „za życiem” – 4000 zł zapomogi.

Przez pierwszy rok życia dziecka bezrobotna mama dostanie 1000 zł miesięcznie świadczenia rodzicielskiego. Kiedy do poprzednich kwot dodać 500+, okazuje się, że rocznie rodzice otrzymać mogą nawet 20 000 zł.

Wśród świadczeń rodzinnych wymienić można jeszcze Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. 500 zł wypłacane jest, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł miesięcznie.

Dodatkową pomocą dla rodziców jest ulga podatkowa. Na pierwsze i drugie dziecko odliczyć można 1112,04 zł rocznie. Na trzecie – 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne – po 2700 zł.

Zobacz również