Dlaczego na grzbiecie bawoła często siedzą ptaki? Odpowiedź jest prozaiczna

Dlaczego na grzbiecie bawoła często siedzą ptaki? Odpowiedź jest prozaiczna Źródło: fot. wikimedia.org

Dlaczego na grzbiecie bawoła często siedzą ptaki? Wbrew pozorom nie wszyscy znają odpowiedź na to pytanie, a nie jest ono wcale takie trudne. Dlatego dla wszystkich zainteresowanych śpieszymy w wytłumaczeniem.

Dlaczego na grzbiecie bawoła często siedzą ptaki? W wielu programach przyrodniczych widzieliśmy już wielokrotnie taki obrazek, a mianowicie ogromny wół pasie się na sawannie, a na jego grzbiecie wesoło podskakuje niewielki ptaszek. Mogłoby się wydawać, że powodem jego obecności może być zwyczajny brak dostatecznej ilości drzew, czy krzewów, bo przecież na sawannie nie uświadczymy ich nadmiernej ilości, a ile można latać w kółko w poszukiwaniu jakiejś przekąski. Jednak odpowiedź na to pytanie jest zupełnie inne.

Dlaczego na grzbiecie bawoła często siedzą ptaki? Odpowiedź może was zaskoczyć

W świecie przyrody często można zaobserwować zjawisko nazywane symbiozą. Można to porównać do ścisłego współpracowania przynajmniej dwóch odrębnych gatunków zwierząt, gdzie obie strony czerpią z tego korzyści, lub jedna ze stron wychodzi na plus, a druga na tym nie traci. Jest to sytuacja odwrotna do pasożytnictwa, w którym jeden organizm korzysta kosztem innego.

W przypadku bawołów i ptaków często pojawiających się na ich grzbiecie nazywanych bąkojadami, mamy do czynienia właśnie z symbiozą, a dokładniej jej rodzajem, który nazywany jest prokooperacją. Tłumacząc z polskiego na nasze, polega ona na współpracy dwóch gatunków, kiedy oba odnoszą korzyści, ale nie są całkowicie od siebie zależne, czyli członkowie tej symbiozy mogą żyć bez siebie nawzajem.

Jednak, jakie korzyści może mieć ptak z tego, że siedzi sobie na bawole? No samo siedzenie na grzbiecie zwierzęcia nie przynosi ze sobą korzyści, może poza ładnymi widokami. Jednak zarówno w sierści zwierzęcia, jak i jego skórze obecne często są różnego rodzaju pasożyty, które stanowią doskonały pokarm dla bąkojada.

W ten sposób ptaki mają dostęp do mobilnych stołów szwedzkich, a bawoły oraz inne zwierzęta nie muszą się martwić obecnością pasożytów w swojej skórze, oraz futrze, a to stanowi dla nich niezwykle dużą korzyść.

Następny artykuł