Kim tak naprawdę jesteśmy? Co odróżnia nas od zwierząt, roślin, kamieni? Cały świat zbudowany jest z tej samej materii, atomów cząsteczek połączonych w ten lub inny sposób. Wyższość gatunku ludzkiego nie ma podłoża w budowie fizycznej, podmiotowość człowieka bierze się z wiary ? wiary, iż życie każdego ma jakiś niepowtarzalny sens. Dla jednego celem jest życie wieczne, dla innego miłość, jeszcze dla innego spełnienie zawodowe.

Każda wiara łączy w sobie poświęcenie własnego szczęścia dla wyższych zasad będących fundamentem kanonu moralnego. Abstrahując od religii ? czy to rzymskokatolickiej, czy prawosławnej ? zawsze oddanie życia za drugiego człowieka jest przejawem nieskończonego dobra, zabicie człowieka zaś ? przeciwnie. Ludzie inaczej niż materia nieożywiona czy nawet zwierzęta potrafią postępować wbrew prawo fizyki, wbrew instynktowi i dążyć do wyznaczonego celu opierając się na przyjętych wartościach.

Naturalna podmiotowość człowieka automatycznie implikuje coś, co dzisiaj niestety dla wielu oczywiste nie jest ? to państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Deprecjonowanie wspomnianych w powyższym akapicie wartości, wiary w człowieka czynione przez środowiska libertyńskie związane przede wszystkim z Januszem Palikotem (ale oczywiście nie tylko) ma jeden mało zauważalny skutek ? ludzie przestają postrzegać siebie jako tych, dla których ma być tworzone prawo, jako tych, których to prawo ma chronić.

Jeszcze 100 lat temu wszechobecna inwigilacja ? ujawniona np. przez Edwarda Snowdena ? wywołałaby powszechny bunt, dzisiaj każdy przechodzi obok niej obojętnie. Podatki wynoszące wg wyliczeń Centrum Adama Smitha sumarycznie średnio 83% dochodów niegdyś nie byłyby do zaakceptowania ? ludzie zmietliby rząd, który je ustanowił z ziemią ? dzisiaj wielu powtarza sobie, że ich płacenie ?jest przejawem patriotyzmu?.

Odejście od wartości ? postulowana przez lewicę ateizacja właśnie ? prowadzi do wynaturzeń człowieczeństwa. Zdjęcie krzyża w Sejmie to tylko drobny jej przejaw, ale ważne są słowa prof. Wolniewicza ? ?skoro krzyż jest symbolem, to pusta ściana również jest symbolem czegoś?. Taka polityka wiedzie ostatecznie do zniewalania i kontrolowania każdego człowieka, każdego dnia, co gorsze za jego własnym przyzwoleniem.

Zobacz również