Wielu z nas chciałoby żyć w państwach wolnych, niezależnych i przede wszystkim w państwach demokratycznych. W państwie, gdzie jest wolność słowa, równouprawnienie, tolerancja oraz gdzie przestrzegane są prawa człowieka. Pewnie są i takie osoby, które myślą, iż demokracja jest najlepszym ustrojem politycznym na świecie i powinna być wszędzie wprowadzona. Czy to pokojowymi metodami, czy też tymi niepokojowymi. Cóż, niełatwo się z tą tezą zgodzić, gdyż historia pokazała nam, jakie są realia naszego świata. To właśnie historia przyniosła nam wiele prób wprowadzenia tego – dla wielu idealnego – ustroju w poszczególnych państwa, co kończyło się powodzeniem lub porażką.

Demokracja jest ustrojem politycznym, który ma swoje źródło w antyku, a dokładniej w starożytnej Grecji – Ateny. Początkowo była to forma ustroju polis ateńskiej, której założeniem głównym były rządy większości oraz rotacja wśród urzędników. Za jej ojca uważany jest Klejstenes, który wprowadził szereg reform w 508 roku. Cechami charakterystycznymi dla niej była instytucja Zgromadzenia Ludowego (eklezja), Rada Pięciuset (boule), Sąd Ludowy (dikasteria), Areopag oraz ostracyzm. Co prawda starożytna, grecka demokracja nie była tak do końca demokracją w teraźniejszym rozumieniu, gdyż odmawiała praw dużym częścią społeczeństwa.

Czas zastanowić się nad tym, czy demokracja jest wartością uniwersalną i co to w ogóle oznacza? Otóż wartość to przedmioty i przekonania, które determinują działania jednostek. Wartością może być dowolny przedmiot, idea, myśl lub instytucja, któremu jednostka przypisuje ważną rolę w życiu i dąży do jego osiągnięcia. Przy tym zaspokaja swoje potrzeby. Więc jak się do tego wszystkiego ma demokracja? W moim rozumieniu wartość uniwersalna to wartość ponadczasowa, niezmienna, która zajmuje najpierwotniejsze miejsce oraz jest odniesieniem treści relacji ducha i materii. Dla ludzi takie wartości będą miały szczególne znaczenie. Są one trwałe, czyli nie przemijają. Są spójne, czyli nie wykluczają się, ani nie rywalizują. Są łaczne, czyli zawsze łączą, nigdy nie dzielą. Współcześnie demokracja opiera się na kilku ważnych aspektach. Dostęp do sfery polityki jest możliwy dla wszystkich bez względu na rasę, religię, klasę czy stan majątkowy. Władza zwierzchnia jest niezbywalna i niepodzielna oraz należy do narodu danego państwa. W demokracji głównym źródłem prawomocności władzy i potwierdzenia legitymacji tej włądzy są wybory. Także wolność przekonania, słowa i wypowiedzi propagowana jest przez ustrój demokratyczny. Na takich zasadach głównie opiera się demokracja, leczy czy moim zdaniem jest to wartość uniwersalna? Dla mnie to alternatywa, która jest sposobem wyciszenia ludu dając mu głos. Lud myśli, że ma siłę, lecz w istocie jest inaczej. Demokracja jest wartością złudną, gdyż od zawsze decyzyjną władzę nad większą grupą ma mniejsza grupa elit. Człowiek myśl, że mając prawo głosu czuje się ważny, ma namiastkę spełnienia socjologicznego. Sztuka demokracji polega na tym by góra pokazała wyraźnie dołowi czego potrzebuje (co elita chce osiągnąć) a następnie pozwolić im wybrać to, co zostało już wybrane. Prawo politycznego głosu to mrzonka. Władza nie może pozwolić na to, żeby „lud” mógł na coś realnie wpłynąć.

Nawet historia utwierdza nas w przekonaniu, że wprowadzanie demokracji na siłę kończy się gorzej niż to z czym „przodownicy demokracji” walczyli. Pokazały nam to wydarzenia w Afganistanie, Iraku czy nawet w Libii. Kraj, który był trzymany twardą ręką dyktatora dzisiaj jest w rozsypce. Po jego terytorium przemieszczają się bojownicy Państwa Islamskiego, dochodzi do zamachów, porwań… dla Libii taka była cena demokracji. Według mnie kompletnie bezsensowna.

Ostatecznie można dojść do wniosku, że nie istnieje nic uniwersalnego, gdyż jako ludzie próbujemy jedynie wtłoczyć innym do głów, że to co jest przyjęte przez większość ma być uniwersalne czy powszechne. Idąc tym tokiem myślenia można rzec, że demokracja nie jest w żaden sposób uniwersalna, gdyż są państwa i narody, które nie wpasowują się w jej zasady. W pewnych przypadkach jest ciężko strawna i nie przyjmuje się. Przykładem mogą być kraje wymienione wyżej. W tamtym rejonie jest inna mentalność, kultura oraz nastawienie. Pewien władca jednego z krajów afrykańskich, powiedział, że największą krzywdą jaką sprowadziła Europa na Afrykę to właśnie demokracja. Żeby zakwalifikować demokrację, jako wartość uniwersalną musiałaby ona być wartością obowiązującą niezależnie od epoki, rejonu świata, środowiska kulturowego, sytuacji politycznej. Ogólnie można przyjąć, że nikt nie znajdzie dowolnej wartości, która spełniałaby powyższe kryteria.

Zobacz również

Student prawa, pesymista. Sympatyk partii wolnościowych, przeciwnik totalitaryzmów. Polityczny i historyczny fanatyk. Prywatnie kibic Realu Madryt oraz Unii Tarnów. Kocha skandynawskie kryminały, w szczególności autorstwa Jo Nesbo.