Urząd ds. cudzoziemców opublikował najnowsze dane, z których wynika, że w Polsce  legalnie przebywa obecnie 175 tys. obcokrajowców. Tylu chętnych do osiedlenia się w Polsce nie było nigdy wcześniej. Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna: rok temu było ich o 50 tys. mniej.

Według dziennika tak duże zainteresowanie Polską wśród cudzoziemców to efekt migracji Ukraińców uciekających do Polski przed wojną toczącą się w ich kraju oraz wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, która ułatwiła polskim przedsiębiorcom czasowe zatrudnianie pracowników spoza Polski.

Z danych Urzędu ds. cudzoziemców wynika, że wojewodowie przyjęli w ubiegłym roku ponad 65 tys. wniosków o zgodę na pobyt czasowy, stały i dla rezydentów. To o ponad jedną trzecią więcej niż rok temu.

Część z ubiegających się cudzoziemców o pozwolenie zamieszkania w Polsce to osoby starające się o pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna/forbes.pl

Zobacz również