W 2016 roku Straż Graniczna ujawniła około 20 tys. nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Niezmiennym problemem jest, że liczba osób przybywających do kraju wciąż rośnie, a nikt nie kontroluje, czy nie skończyły im się czasowe wizy. Służby całkowicie nie radzą sobie w tej kwestii.

Nie wiadomo dokładnie, o ile wzrosła liczba nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców w ciągu roku. Kraj nie dysponuje bowiem systemem, który mógłby skutecznie sprawdzać, co dzieje się z każdą osobą, której wiza przekroczyła termin ważności. Według „Rzeczpospolitej” liczba obcokrajowców nielegalnie pozostających w Polsce wzrosnąć miała o około 62%.

Dane Straży Granicznej nie są bardzo rozbudowane w tej kwestii. W 2016 roku polską granicę przekroczyło 15,3 mln obywateli innych państw, z czego 13 mln stanowili Ukraińcy oraz Białorusini. Właśnie wśród pierwszej z tych narodowości było najwięcej osób zatrzymanych przez polskie służby. Najczęściej działo się to z powodu wadliwej wizy lub przez fakt jej nieposiadania. Łącznie Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski ok. 14 tys. obywateli Ukrainy.

...

Zobacz również