Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłych zmian, jakie zachodzą w obrębie praw i wszelkiego rodzaju ustaw w kraju. Po raz kolejny jednak Ministerstwo Sprawiedliwości chce znowelizować kodeks wykroczeń – w tym ustawę o trzeźwości i działaniu mającym ograniczyć alkoholizm.

Zmiana jednak ma być poważna. Założenie jest takie, że za wykroczenie, czyli spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – „pod chmurką” przewidywana będzie kara… pozbawienia wolności. Dokument znajduje się już na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Dotychczasowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazywała sprzedaży, spożywania oraz podawania alkoholu w: komunikacji publicznej, parkach, na ulicach, placach, na terenach szkół czy zakładów pracy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Za wykroczenie przewiduje karę grzywny.

Obecny projekt zakłada, że osoby naruszające prawo mogą być poddani karze ograniczenia wolności. Jak głosi projekt Ministerstwa Sprawiedliwości:

– Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 (ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – red.) albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Na razie jednak projekt jest w fazie opiniowania. Nie wiadomo czy nowelizacja ustawy nastąpi w tym roku.

 

 

...

Zobacz również