Partia rządząca w naszym kraju w ostatnim czasie wprowadza wiele zmian w obrębie prawa. Na reakcje innych polityków nie trzeba było zbyt długo czekać. Obecnie w tej sprawie głos zabrał jeden z liderów Europejskiej Partii Ludowej i szef największej, chadeckiej frakcji w Parlamencie Europejskim- Manfred Weber.

Prawo i Sprawiedliwość podjęło ostatnio decyzję o przejęciu kontroli nad funkcjonowaniem i działalnością Sądu Najwyższego. Dlatego też tej sprawie postanowił się przyjrzeć szef frakcji w Parlamencie Europejskim- Manfred Weber. Stwierdził, że:

Głosowanie w polskim parlamencie nad reformą sądownictwa to punkt zwrotny dla Polski. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekroczył czerwoną linię państwa prawa. PiS kładzie kres rządom prawa i opuszcza europejską wspólnotę wartości. Wzywamy polski rząd do porzucenia planu tych reform. Jednocześnie wzywamy Komisję Europejską i rządy państw Unii Europejskiej do reakcji i podjęcia działań przeciwko polskiemu rządowi.

Przewodniczącego frakcji Europejskiej Partii Ludowej szczególnie zaniepokoiło działanie Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego projektu ustaw o Sądzie Najwyższym. Uważa on, że partia rządząca kwestionuje wszystkie dotychczas obowiązujące europejskie wartości. Nakazuje wręcz do natychmiastowego porzucenia planu projektu.

Zobacz również

Manfred Weber jednocześnie wzywa Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich działań i wyciągnięcia konsekwencji wobec polskiego rządu.

Zobacz również