Okazuje się, że „Brexit” to już nie tylko pojęcie czysto polityczne. Słowo to wzbogaciło zasób pojęć na jaki składają się wyrazy zawarte w słowniku oksfordzkim. Według tej publikacji „brexit” to słowo określające referendum, ale także sam proces polityczny.

W Wielkiej Brytanii głośno zrobiło się o ostatniej aktualizacji Oxford English Dictionary. Znaleźli się bowiem Brytyjczycy, których oburzyła obecność słowa „Brexit” w słowniku. Krytycy tego rozwiązania nie uznali tego wyrażenia za równorzędne słowo, które w jakiejkolwiek publikacji można określić odpowiednim wyrazem.

Co ciekawe, słowo to dorobiło się mimo wszystko własnej definicji w Oxford English Dictionary. Ta z kolei brzmi „wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, i proces polityczny z tym związany”. Jest to jednak jedno z dwóch zaledwie znaczeń. To drugie odnosi się bowiem do referendum, które na Wyspach przeprowadzono 23. czerwca 2016 roku.

 – Potrzeba jest matką inwencji słowotwórczej – mówiła jedna z redaktorek słownika oksfordzkiego.

Członkowie ekipy Oxford English Dictionary przypomnieli jednak, że słowo „Brexit” wcale takim neologizmem nie jest, jak mogłoby się zdawać. Utworzone je bowiem na bazie słowa „Grexit”, które pojawiło się w 2012 roku, a opisywać miało nagłe wyjście Grecji ze strefy euro. Słowa „Brexit” jako pierwszy użył Peter Wilding, który stoi na czele organizacji British Influence.

pt

...

Zobacz również