Michał Boni ubolewa w związku z faktem, iż tendencje antyeuropejskie w Polsce stają się coraz mocniejsze. Polityk PO uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest zaś partią o cechach sekty religijnej, która żywi się nienawiścią. 

Michał Boni publikuje w portalu naTemat.pl, który zezwala wspieranym przez siebie politykom na zamieszczanie w serwisie różnego rodzaju treści. W najnowszym wpisie polityk PO przekonuje, że sytuacja w Polsce jest bardzo trudna, a kraj nad Wisłą oddala się od europejskich wartości i wspólnoty. Krytykuje również odchodzenie od wielokulturowości.

– Wielokulturowość nie oznacza zerwania tożsamości z własną kulturą, jest tylko otwarciem się na inne wzorce i pojęciem, że z tygla kulturowego powstawać mogą nowe jakości. Dzisiaj często słyszę ośmieszanie owej „multi-kulti” – a za tym kryje się po prostu pogarda. I brak zrozumienia, że wielokulturowość jest wielką szansą.

– Rosną zagrożenia dla podstaw europejskiego bytu i świata wspólnych wartości. Tendencje odśrodkowe, antyeuropejskie są bardzo mocne. Ich wyrażaniu towarzyszy często głoszone przekonanie, że wartości narodowe wymagają obecnie specjalnej obrony – jako podważane i zagrożone. Zapomina się o dobrej symbiozie i synergii, jaka przez lata istniała i może istnieć między tym, co europejskie i narodowe – dodaje.

Boni ostro krytykuje również PiS i antyimigranckie nastroje.

Po jednej stronie ugrupowanie o cechach sekty religijnej, o skrajnych sposobach widzenia świata. Potrzebując tożsamości nie żywi się ono tylko tym, co pozytywnie może łączyć. Dla własnej siły potrzebuje Wodza oraz żywienia się nienawiścią, potrzebą wskazywania wrogów, szukania kozłów ofiarnych. Wszystko, co inne, w każdym sensie – odmienne : będzie więc wrogie. Wrogiem są uchodźcy, muzułmanie, mogą być Żydzi, ludzie o odmiennych orientacjach seksualnych, ludzie o innych poglądach… Tak powstaje koncept społeczny o ludziach „drugiego sortu”. Są Polacy lepsi – i Ci, którzy nie zasługują w nazewnictwie społecznym na to miano.

źródło: naTemat.pl

Zobacz również

Zobacz również