Dziś do końca dnia wojewodowie zgłoszą listę gmin do rozszerzenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które dotyczy uproszczeń związanych z odbudową zniszczonych przez nawałnicę budynków

Wojewodowie poinformowali mnie, że w około 50 proc. wskazanych budynków szacunki już zostały wykonane. Jesteśmy gotowi do tego, żeby po oszacowaniu strat wynikających z nawałnicy wystąpić do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o wsparcie.

Zobowiązałem komendantów wojewódzkich do monitorowania sytuacji. Zobowiązałem wojewodów, żeby podjęli stanowcze działania wyjaśniające dlaczego ten proces jeszcze trwa. Pod względem formalno-prawnym wszystko jest przygotowane do tego, żeby jak najszybciej usuwać skutki nawałnic.


źródło: mswia.gov.pl

...

Zobacz również