Wokół abdykacji papieża Benedykta XVI narosło wiele mitów i teorii spiskowych. „Papież emeryt” wyjawił ostatnio prawdziwe powody swojej rezygnacji. 

Abdykacja Benedykta XVI wzbudziła wiele kontrowersji wokół których narosła niezliczona niemal ilość mitów i teorii spiskowych. Oficjalna wersja mówi, że zdrowie papieża i zaawansowany wiek nie pozwala mu już na pełnienie tej ważnej roli. Z kolei według spiskowych teorii Benedykt miał ustąpić z urzędu ze względu na naciski wewnątrz Kościoła ze strony skorumpowanych hierarchów, których interesom zagrażał.

W czwartą rocznicę abdykacji papieża Benedykta XVI ujawniono treść jego prywatnej rozmowy, w której tłumaczy jakie były prawdziwe powody jego rezygnacji z przewodniczenia Kościołowi katolickiemu. Treść prywatnej rozmowy byłego papieża ujawniła jedna z katolickich agencji prasowych we Włoszech.

Jak wynika z ujawnionych informacji, papież emeryt miał powiedzieć w prywatnej rozmowy, że powodem jego abdykacji było silne przeżycie mistyczne, dzięki któremu zrozumiał, że taka jest wola Boga.

 – Tak mi powiedział Bóg – miał wyjawić w rozmowie Benedykt XVI.

Papież emeryt miał przeżyć „objawienia” na kilka miesięcy przed rezygnacją z urzędu głowy Kościoła katolickiego i przez ten czas zmagał się z trudami podjęcia tej decyzji.

Jak miał zapewnić swojego rozmówcę, gdy obserwuje aktualnego papieża to za każdym razem utwierdza się w słuszności swojej decyzji i uważa, że właśnie takiej zmiany chciał sam Bóg.

Zobacz również

...