Takiego konfliktu w dziejach Kościoła Katolickiego jeszcze nie było. Papież emeryt skrytykował obecnie urzędującego papieża Franciszka.

Do zaskakującej sytuacji doszło w czasie trwania pogrzebu kardynała Joachima Meisnera. Sekretarz Benedykta XVI odczytał jego list, w którym wspominając zmarłego uderzył w wizję Kościoła realizowaną przez Franciszka.

Najbardziej mnie poruszyło, że w ostatnim okresie swojego życia zdołał porzucić swoje życie i coraz więcej żyć głębokim przekonaniem, że Pan nie opuszcza swojego Kościoła, nawet kiedy łódź nabrała tak wiele wody, że prawie już tonie – napisał w liście Benedykt XVI.

Komentatorzy nie mają wątpliwości, że słowa te to krytyka działalności obecnego papieża. Warto wspomnieć, że Benedykt XVI był zwolennikiem konserwatywnego Kościoła. Zdaniem wielu osób Franciszek zmierza jednak w przeciwnym kierunku.

Przesłanie papieża Benedykta XVI przeczytane przez arcybiskupa Gansweina na pogrzebie kardynała Meisnera jest zadziwiające – zauważa profesor zwyczajny prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Amerykańskim, Kurt Martens.

źródło: wrealu24.pl

https://www.youtube.com/watch?v=BDQNFq1uh2w

...

Zobacz również

Zobacz również