Pomimo trudnych początków, chrześcijaństwo dość szybko zdobyło ogromną popularność – najpierw na terenie Imperium Rzymskiego, a potem niemal całego świata. Obecnie jest najczęściej wyznawaną religią globu. To jednak już wkrótce może się zmienić.

Zdaniem telewizji BBC, która powołuje się na badania opublikowane przez amerykańskich ekspertów Pew Research Center, islam już za niedługo stanie się dominującą na świecie religią. Rozprzestrzenia się bowiem szybciej, niż jakiekolwiek inne wyznanie.

W 2010 roku najwięcej muzułmanów mieszkało w Indonezji – aż 205 milionów. Kraj ten jednak wkrótce straci palmę pierwszeństwa.

W 2050 roku w Indiach będzie już 311 muzułmanów. W Wielkiej Brytanii i Francji chrześcijanie przestaną natomiast stanowić więcej niż połowę społeczeństwa. W tym roku już 10% wszystkich Europejczyków będzie wyznawało islam. W Stanach Zjednoczonych, ten procent wyniesie ledwie 2%.

Zdaniem ekspertów, islam ostatecznie pokona chrześcijaństwo w 2070 roku. To właśnie wtedy stanie się najpopularniejszą religią świata.

...

Zobacz również