Po ostatnich wydarzeniach nie ma już w zasadzie wątpliwości – Turcja nie jest demokratycznym państwem. Aresztowanie opozycji, sędziów czy niezależnych dziennikarzy tylko to potwierdza.

Jakby sam upadek tureckiej demokracji nie był wystarczająco problematyczny dla Europy, Turcja zaczęła również prowadzić agresywną politykę dyplomatyczną względem UE. Szef tureckiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, że jeśli kraje Unii nie zniosą wiz dla Turków, to Turcja zerwie zawarty niedawno traktat jeszcze w tym roku. O jakie porozumienie chodzi?

Mowa o umowie z 18 marca, zawartej pomiędzy Turcją i Unią w Brukseli. Na jego mocy, wszyscy imigranci, którzy dotarli do Grecji po 20 maja, byli odsyłani do Turcji. W zamian, UE zobowiązała się przyjąć 72 tysiące uchodźców z Syrii.

Dodatkowo, UE miała przekazać Turcji 3 miliardy euro na pomoc dla uchodźców w tym kraju, a także przyspieszyć prace nad liberalizacją wizową dla Turków.

źródło: wprost

...

Zobacz również