Przez ostatnie cztery miesiące Arabia Saudyjska wydaliła prawie 40 000 imigrantów z Pakistanu – donosi Saudi Gazette, powołując się na anonimowego pracownika rządu.

Wszystko z powodu obaw władz saudyjskich przed terroryzmem. Arabia Saudyjska podejrzewa, że z racji bliskości Afganistanu względem Pakistanu, część imigrantów może utrzymywać kontakty z m.in. Państwem Islamskim. Dodatkowo wielu wydala się z powodu kradzieży, przemytu narkotyków i fałszerstw.

Deportacje następują rok po głośnych protestach pracowników pakistańskich w państwie Saudów, spowodowanych niskimi płacami.

Oficjalne saudyjskie statystyki podają, że w latach 2012 – 2015 z tego kraju deportowano 243 tyś. Pakistańczyków. Human Rights Watch zwracał wielokrotnie uwagę na fakt, że odbywają się one z pogwałceniem nietykalności osobistej i godności deportowanych.

Zgodnie z raportem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, w Arabii Saudyjskiej przebywa i pracuje obecnie około 900 tyś. obywateli Pakistanu. Zatrudnieni oni są głównie przy budowach i w słabo płatnych zawodach.

źródło: independent.co.uk

 

...

Zobacz również