Superwulkan znajdujący się pod powierzchnią Parku Narodowego Yellowstone w amerykańskim stanie Wyoming nieustannie niepokoi naukowców. Jego erupcja spowodowałaby tragiczną w skutkach zmianę klimatu, która dotknęłaby całą ludzkość. Od dłuższego czasu aktywność wulkanu wskazuje na jego budzenie się.

Pokłady lawy podziemnego wulkanu zajmują przestrzeń o rozmiarach 90 na 30 kilometrów. Codziennie odnotowywane są wstrząsy spowodowane jego aktywnością. W samym sierpniu było ich 2300. Najmocniejsze z nich miało siłę 3,3 stopni w skali Richtera, a jedynie 11 z nich przekroczyło 3 stopnie. Według naukowców jest to niepokojący dowód na wybudzanie się wulkanu, który śpi od ponad 70 tys. lat.

Geolodzy od lat badający wulkan świadomi są zagrożenia, jakie stwarza. Ogromną aktywność sejsmiczną odnotowano już w czerwcu, a liczba trzęsień ziemi była znacznie mniejsza, bo wyniosła „zaledwie” pięćset. Nie da się przewidzieć daty ewentualnej erupcji, wiadomo jednak, że byłaby mordercza dla znacznej części rodzaju ludzkiego.

– Erupcja tak wielkiego wulkanu mogłaby wpłynąć na atmosferę całej Ziemi. Trudno przewidzieć jej skutki, ale zmiany klimatyczne mogłyby na kolejnych kilkadziesiąt lat zamienić połowę kuli ziemskiej w „krainę wiecznej zimy” – ostrzegają amerykańscy geolodzy.

Zobacz również

źródło: wp.pl

Które zwierzę jest najgroźniejsze dla ludzi? Możesz się MOCNO zdziwić!