31 maja, czyli wraz z dniem, w którym zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące kwestię długów alimentacyjnych, uchylający się od łożenia pieniędzy na rodzinę rodzice przestali spać spokojnie. Zmiany utrudniają lawirowanie i niepłacenie alimentów, a także nakładają na alimenciarzy poważne odium w postaci publikacji ich wizerunków.

Do czasu obowiązywania nowych przepisów wiele osób zalegających z płaceniem alimentów powoływało się na przepis, który mówił o „uporczywym” niepłaceniu, przelewając na konto rodziny symboliczne opłaty, by odsunąć od siebie odpowiedzialność prawną. Obecnie stało się to niemożliwe.

Koniec tolerancji dla alimenciarzy

Teraz, jeśli ktoś zalega z alimentami, grozi mu nawet do roku pozbawienia wolności. Grupa takich osób jest stosunkowo liczna, a policja, dysponując już odpowiednimi narzędziami do ich ścigania, zaczęła traktować je jako poważnych przestępców. O tym, że czasy pobłażania się skończyły, świadczy również fakt, że służby coraz częściej publikują wizerunki ludzi zalegających z opłatami alimentacyjnymi.

Policja zapewnia również, że każdy kto przekaże jej informacje o miejscu, w którym ukrywa się ścigany alimenciarz, może liczyć na pełną anonimowość. Zdecydowaną większość osób zalegających z opłatami alimentacyjnymi stanowią w Polsce mężczyźni.

Źródłó: wrealu24.pl

Czyją córką jest Małgorzata Rozenek? Zdziwisz się! Zaskakujące powiązania rodzinne znanych ludzi

Nie zgadniesz, skąd pochodzi rodzina Trumpa! 10 zaskakujących faktów z jego życia

...

Zobacz również