Mówią, że dżentelmeni nie zaglądają sobie do łóżka, ani do portfela. Inaczej jednak jest, gdy sprawa dotyczy pieniędzy, które poseł wyłudza z puli finansowanej przez podatników. Dlatego też pozwoliłem sobie przyrządzić „odgrzewany kotlet” w postaci przyjrzenia się powodom chciwości posła Hofmana.

Powszechnie dostępne do wglądu przez obywateli są oświadczenia majątkowe parlamentarzystów – stwierdziłem zatem, że takie oświadczenie wypełnione przez posła Hofmana przyda się, by ukazać sprawę w nieco innym świetle.

 

Jak można doczytać się z załączonego fragmentu oświadczenia, Adam Hofman zadłużony jest na kwotę przekraczającą pół miliona złotych, co dla zwykłego parlamentarzysty jest jednak dużym obciążeniem. Zupełnie nie chcąc krytykować niczyich poczynań i pragnąc przedstawić sprawę obiektywnie chciałbym zaznaczyć, że najzwyczajniej w świecie uważam, iż poseł Hofman szuka oszczędności, gdzie tylko może. Oczywiście nie powinien tego robić poprzez działania niezgodne z prawem, jednak jest to okoliczność, która wyjaśnia takie postępowanie ex-pisowca.

W całej sprawie zdziwiło mnie, ze nikt nie zwrócił uwagi na sytuację materialną osób w nią zamieszanych (a w szczególności posła Hofmana). Jednak warto zwrócić uwagę, że w mniemaniu innych osób (a także głównego zainteresowanego) zobowiązania finansowe mogą nie mieć znaczenia w tym aspekcie – choć ja osobiście uważam, że w jakimś stopniu przyczyniły się one do „afery samolotowej”.

W tym momencie pojawia się pytanie czy w Sejmie nie powinni znajdować się ludzie zamożni – tak aby nikt nie aspirował do wysokich stanowisk, by się dorobić lub spłacać zobowiązania finansowe. Niestety, gdy panuje demokracja wybierani są ludzie odpowiadający średniej statystycznej – średnio kompetentni, średnio zamożni etc. W wielu przypadkach ktoś zostaje politykiem ze względu na to, że to „swój chłop”. Być może Adam Hofman wybrany został z innych względów, jednak przyznać trzeba, że nierzadko posłowie wybrani są dzięki znanej w naukach społecznych regule podobieństwa, która zastępuje nieraz kompetencje i uczciwość.

Zobacz również

Absolwent socjologii na UAM w Poznaniu, od wielu lat konserwatywny liberał. Interesuje się kwestiami związanymi z mediami, socjologią gospodarki oraz szeroko pojętą zmianą społeczną.