Język angielski pozostanie oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Wspomnianą informacją podzielił się portal EurActive.

Jeszcze niedawno Danuta Hübner – przewodnicząca komisji spraw konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim, informowała media, że jeśli Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej, to język angielski przestanie być oficjalnym językiem wspólnoty. Hübner stwierdziła, że status oficjalnego języka UE może uzyskać tylko język urzędowy państwa członkowskiego.

Ze wspomnianą wypowiedzią nie zgadzają się europosłowie z Irlandii. Powołują się oni na art. 342 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wspomniany zapis informuje, że jakakolwiek zmiana w zakresie obowiązujących języków może zostać wprowadzona tylko jednogłośną decyzją wszystkich państw członkowskich.

Nawet gdyby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, to język angielski wciąż pozostałby językiem urzędowym dwóch członków wspólnoty – Irlandii i Malty.

Zmiany w polityce językowej Unii Europejskiej wiązałyby się także z dodatkowymi kosztami. Co ciekawe, przekłady oraz pensje dla zatrudnionych w instytucjach unijnych tłumaczy stanowią około 1% rocznego budżetu Brukseli.

23 czerwca na terenie Wielkiej Brytanii odbyło się referendum. Jego wyniki świadczą o tym, że większość wyborców chce, aby ich kraj opuścił szeregi Unii Europejskiej.

źródło: euroactiv.com

...

Zobacz również