wikimedia.org maxpixel.freegreatpicture.com

PiS idzie na wojnę z agencjami pracy tymczasowej.

Agencje prac tymczasowych mają poważny problem. Rządowa ustawa jest już „na stole” i może poważnie dać im w kość

Zdaniem posła PiS, Jana Mosińskiego pochodząca z lipca 2003 r. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych stała się narzędziem wyzysku pracownika. Twierdzi, że obecnie pracownik tymczasowy jest tak „obsługiwany” przez agencje, aby nigdy nie nabył prawa do zatrudnienia stałego. Za zaistniałą sytuację obwinia koalicję PO-PSL. Przypomniał, że Państwowa Inspekcja Pracy i NSZZ „Solidarność” za kadencji poprzedniego rządu zgłaszały postulaty dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie. Większość parlamentarna nie była jednak zainteresowana nimi.
 – Nie podejmowanie żadnych działań przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL upoważnia do postawienia tezy, że opieka nad pracownikami tymczasowymi była opieką teoretyczną, tak samo, jak teoretyczne było za ich czasów państwo polskie. – mówił podczas konferencji prasowej w Kaliszu.

Mosiński, który jest przewodniczącym podkomisji stałej do spraw rynku pracy oraz członkiem sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, rozpoczął już prace koordynacyjne nad zmianą ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Jak informuje, nowe zapisy mają objąć szczególną ochroną kobiety w ciąży, a także wprowadzenie surowych kar by wyegzekwować przestrzeganie prawa przez pracodawców.

 – W efekcie wprowadzonych zmian kobieta w ciąży wykonująca pracę tymczasową, której umowa uległaby wygaśnięciu po upływie 2-go miesiąca ciąży, będzie miała, z mocy prawa, przedłużoną umowę do dnia porodu. To oznacza także, że część kobiet nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego nie miałyby, gdyby w dniu porodu nie były zatrudnione – przekonuje poseł Mosiński.

Nowa ustawa zakłada karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł za przekroczenie limitów czasowych pracy. Kary finansowe obejmować będą również nielegalne świadczenie usług w postaci zatrudniania oraz  naruszanie prawa wobec osób zatrudnionych tymczasowo. Sumy mają wynosić do nawet 100 tys. zł.

 – Pracownik na umowie tymczasowej nie będzie mógł pracować dłużej niż 36 miesięcy – wyjaśnia poseł.

Tuż po zajściu zmian, agencja będzie musiała posiadać lokal.

 – Do tej pory było tak, że agencja rejestrowała swoją działalność mając wirtualna siedzibę – zauważa Mosiński.

Na chwilę obecną w Polsce zarejestrowanych jest ponad 6,5 tysięcy agencji, które zatrudniają ponad 800 tys. pracowników do prac tymczasowych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 czerwca 2017 roku.

...

Zobacz również