Wstrząsające historie dzieci wychowanych przez zwierzęta lub w izolacji

Screen z YouTube.com
  (1/8)

Wstrząsające historie dzieci wychowanych przez zwierzęta

W literaturze możemy znaleźć wiele przykładów dzieci wychowanych przez dzikie zwierzęta. Mowgli, Tarzan, Remus i Romulus to postacie fikcyjne, jednak przypadki dzieci porzuconych w dziczy odnotowuje się w różnych miejscach świata i w różnych epokach także dziś. Na kolejnych slajdach przedstawiamy prawdziwe historie ludzi, którzy nie wychowali się bez kontaktu z cywilizacją.

Zobacz również