Jak wynika z sondażu, który przeprowadził niezależny ośrodek Centrum Lewady, aż 68 proc. Rosjan twierdzi, że istnieje realne zagrożenie wojną. Konflikt miałyby wywołać inne państwa.

Rosjanie nie czują się bezbronni. Zdecydowana większość, bo aż 82 proc. respondentów, odpowiedziała, że nie wątpi w zdolność armii do obrony państwa przed agresją.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-26 stycznia i dotyczyło m.in stosunku Rosjan do poboru do armii oraz ich poczucia bezpieczeństwa w Rosji. Za utrzymaniem powszechnego obowiązku wojskowego i poboru jest połowa obywateli. 37% popiera przejście na system kontraktowy.

„Czy istnieje obecnie zagrożenie wojenne dla Rosji ze strony innych krajów?” – na tak postawione pytanie twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 68 proc. respondentów. Dwa lata temu podobnego zdania była jedynie połowa Rosjan (51 proc.).

Tylko 22% ankietowanych uważa, że takie zagrożenie nie istnieje. Pozostali badani nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone w 134 miejscowościach w 46 różnych regionach Federacji Rosyjskiej.

źródło: wp.pl

fot. Wikipedia

Zobacz również

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.