UDOSTĘPNIJ
źródło: flickr.com

Karta płatnicza to coraz bardziej popularny i niezwykle wygodny sposób płatności za dokonane zakupy. Ciągle jednak są lokalizacje, w których można kupić coś jedynie za gotówkę. Do tej pory małe osiedlowe sklepiki i kioski często nie przyjmowały innej niż taka forma zapłaty.

Choć mamy XXI wiek i niemalże wszyscy dokonując płatności sięgają po kartę, to ciągle w małych sklepikach, warzywniakach i kioskach sprzedawcy zmuszają Polaków do płacenia gotówką. Często koszty związane z posiadaniem terminala, sprawiają, że ich interesy są mniej opłacalne. Nadal często spotykamy się z sytuacją, w której sprzedawcy nie chcą przyjmować płatności kartą poniżej 10 zł lub nie akceptują takiej płatności np. za kupno papierosów. Jest to proceder niezgodny z umową, którą przedsiębiorca związał się z firmą, od której ma terminal.

ZOBACZ TAKŻE: O co chodzi? Bankomaty CAŁKIEM znikają z Polski

Rząd zmusi przedsiębiorców ustawą i karami

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju jest w trakcie prac nad projektem nowej ustawy regulującej przyjmowanie płatności. W ten sposób rząd chce zmusić wszystkich przedsiębiorców do akceptowania kart płatniczych. Ustawa obejmie także taksówkarzy. Niedostosowanie się do nowych przepisów będzie równoznaczne z nałożeniem na przedsiębiorcę wysokiej kary finansowej.

– Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym – powiedział Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju.

Projekt nowej ustawy

Do tej pory do wiadomości publicznej wyciekło tylko kilka z proponowanych postanowień ustawy o płatnościach kartą.

art. 59ga ustawy o usługach płatniczych (projekt)

1. Przedsiębiorca przyjmujący zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa lub pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, prowadzący działalność gospodarczą wskazaną w wykazie zawartym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zapewnia możliwość dokonywania zapłaty, w tym lokalu lub pojeździe przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorców, nieobjętych obowiązkiem albo zwolnionych z obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów działalności gospodarczych podlegających obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając interes publiczny, sytuację budżetu państwa oraz koszty akceptacji instrumentów płatniczych.

Warto podkreślić, że będzie grupa osób zwolnionych z posiadania terminalu. Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorcy, którzy nie muszą mieć kas fiskalnych, nie będą musieli liczyć się z tym wymogiem.

ZOBACZ TAKŻE: Masz tę kartę? Lepiej sprawdź swoje konto, wielka awaria wyczyściła konta z pieniędzy

10 przepowiedni, które okazały się prawdą


Te koty zaskoczą cię swoimi NIESAMOWITYMI zdolnościami!

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas

Zobacz również