UDOSTĘPNIJ

W poprzednich wykładach przedstawiłem model komunikacji w systemie społecznym. Jest jednak pewna wartość liczbowa której nie znam i której ustalenie przekracza moje indywidualne możliwości. Kiedy zastanawiałem się nad metodologią pomyślałem o innej liczbie, w miarę przyzwoicie poznanej.

Jeśli mamy dwie antagonistyczne grupy, nazwijmy je P i L, będą one spierać się w każdej sprawie, którą uznają za ważną.  Gdyby z jakichś powodów kluczowym problemem stało się wyznaczenie stosunku średnicy koła do jego obwodu, moglibyśmy mieć do czynienia z następującą sytuacją.

Elity obu grup chcą uzyskać poważanie, szacunek i dostęp do dóbr. Aby to osiągnąć potrzebują efektu wyróżnienia się. Koło jest narysowane na ziemi mniej więcej równo. Pozostaje rozciągnąć sznurek pomiędzy najdalszymi punktami, tak aby przechodził przez środek koła. Mierniczy jednej grupy utną sznurek stopę przed obwodem, druga grupa przekroczy obwód o stopę. Kiedy przyłożą swoje sznurki do obwodu jedni uzyskają coś ponad dwa, drudzy około cztery.

Przywódca pierwszej grupy ogłasza więc uroczyście że stosunek wynosi dwa, w tym samym czasie przywódca drugiej grupy ogłasza cztery. Otrzymujemy więc dwa różne wyniki. Żeby wyznaczyć prawdziwy powinniśmy dokonać bardziej precyzyjnego pomiaru, opartego o intersubiektywne kryteria, najoptymalniejsze byłoby użycie najlepszych mierniczych z obu grup. Jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Tego rodzaju sugestie uznawane są za zdradę, ponieważ wiadomo że my mamy prawdziwy wynik.

Oczywiście nie istnieją dwie elity, elita jest zawsze jedna, podział jest tylko dla publiczności. Elita umie wykorzystać fakt, że dokładna liczba nie jest powszechnie znana, dzięki temu można uaktywniać opisywany przeze mnie system, system złodziejski.

Czego potrzeba aby taki stan rzeczy istniał naprawdę?

Tajemnicy. Koło z narysowaną przekątną umieszczamy w sferze sacrum, do ochrony zatrudniamy silnych i wiernych, najlepiej niewykształconych i słabo liczących wartowników. Samowolne rysowanie koła z przekątną obejmujemy sankcją społeczną. W pierwszej fazie rozstrzelanie lub wieloletnie więzienie i sankcje wobec rodziny. W miarę upływu czasu sankcje są łagodzone i ostatecznie osoby samodzielnie rysujące koło z przekątną narażone są tylko na ostracyzm i śmieszność.

Odwracania uwagi. Znajdujemy kilka wiodących tematów – aborcja, upadek obyczajów, zagrożenia demokracji, faszyzm, masoneria, nowy porządek świata. Nie są to problemy fałszywe, ale każdy z nich powinien być rozpatrywany osobno, kiedy je zmieszamy otrzymujemy problem pozorny. Mieszaniem problemów zajmują się tradycyjnie środki masowego przekazu.

Autorytetu. Należy stworzyć system nazewnictwa, który będzie skorelowany z wywoływanymi przez ich użycie emocjami społecznymi. Ludzie biorący udział w funkcjonowaniu tego systemu muszą na zewnątrz prezentować powagę i pewien intelektualny poziom, niedostępny w normalny sposób. Mają stać się intelektualną elitą, wszelkie dysputy powinny być prowadzone językiem jak najbardziej zawiłym, powinni stosować niezrozumiałe terminy bez ich tłumaczenia.

Alkoholu. Tylko w grupach zajmujących się rzeczywistym wyliczaniem danego parametru wymagana jest trzeźwość. Podobnie w grupach, które tworzą rzeczywiste strategie i wyznaczają kierunki. We wszystkich innych grupach, tych, których zadaniem jest absorpcja i rozpowszechnianie idei dopuszczalna a nawet wskazana jest konsumpcja alkoholu i innych substancji narkotycznych. Oczywiście ma się to odbywać z umiarem i kulturalnie. Im niższy poziom społecznej świadomości tym mniej kulturalna jest konsumpcja, ale to nie ma znaczenia. Można wylansować tezę że spożywanie alkoholu i narkotyków jest antysystemowe, mimo że w rzeczywistości wzmacnia system.

Kiedy wszystkie warunki są spełnione system będzie funkcjonował bardzo dobrze. Dzięki temu możemy uzyskać sytuację, w której ekstremalne opinie popierają ekstremalne wartości. Niektórzy gotowi są umrzeć za to że obwód koła jest 15 razy większy od jego średnicy, druga strona twierdzi że średnica jest czterokrotnie większa od obwodu. Dla każdej grupy dowodem własnej racji jest absurdalność argumentów przeciwnika.

Oczywiście opisana sytuacja jest absolutnie wymyślona.  Wartość liczby pi wynosi w przybliżeniu 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679 …

Wspomóż pracę Pikio.pl
Jesteśmy jedynym dużym portalem informacyjnym, który NIGDY nie pobierał publicznych pieniędzy.
Dziękujemy!
Wesprzyj nas
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułTo ona namówiła Obamę do krytyki polskich władz. Wcześniej spotkała się z KOD-em
Następny artykułPawłowicz: Wiem czemu Tusk nie chciał stać obok Dudy. Jest NIŻSZY! Ma kompleksy! Staje na paluszkach
Leszek Smyrski

Socjolog, twórca spółdzielni socjalnych. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Wcześniejsze wpisy między innymi na Naszych Blogach. Pierwszy artykuł naukowy w którym użyte zostało słowo „złodziejstwo” na określenie wartego odrębnych badań zjawiska społecznego, wydrukowany w „Rzeszowskich Studiach Socjologicznych”. W oparciu o teorię mediów komunikacji Luhmanna stworzyłem wielowymiarowy model komunikacji, który pozwala opisać problemy komunikacyjne, wykorzystywane przez przestępców do
okradania funduszy publicznych. Pozwala także sformułować zasadę zrównoważonego rozwoju, niezbędnego do wydobycia potencjału spółdzielczości.

Zobacz również