UDOSTĘPNIJ

25 marca spotkajmy się w Warszawie (Plac na Rozdrożu, godz. 12:00) by wspólnie, obywatelsko i ponadpartyjnie zademonstrować naszą przynależność do zjednoczonej Europy!

Powiedzmy wyraźnie J. Kaczyńskiemu, że nie pozwolimy wyprowadzić nas z Unii. Wyprowadzanie Polski z UE to długotrwały proces, który zaczyna się od obrzydzania obywatelom jedności europejskiej, przerzucania na Unię skutków błędów rządu, zawłaszczania tego, co jest jej sukcesem i tworzenia konfliktów z europejskimi partnerami. I to właśnie dzieje się na naszych oczach.

25 marca, w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek zjednoczonej Europie, Premier Szydło będzie reprezentować rząd PiS w Rzymie. Nie sądzę, by reprezentowała nas – Polaków.

Dlatego pokażmy, że ośmieszający nas i osłabiający polską pozycję głos polityków PiS, nie jest naszym głosem.

Na obywatelską manifestację zapraszają:
Robert Biedroń,
Władysław Frasyniuk,
Agnieszka Holland,
Ryszard Petru,
Krystyna Janda,
KOD,
Marta Lempart,
Maja Mazurkiewicz,
Adam Michnik,
Joanna Mucha,
Barbara Nowacka,
Sławomir Sierakowski,
Jadwiga Staniszkis
Róża Thun,
Adam Zieliński „Łona”.