UDOSTĘPNIJ

Czym jest kwota wolna od podatku (KWoP)? W skrócie jest to kwota dochodu niepowodująca obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wielkość tej kwoty jest bardzo dobrym wyznacznikiem przyjazności państwa wobec obywatela. Ma ona największy wpływ dla obywateli, którzy z jakichś przyczyn mają niski dochód a także dla młodych (nieposiadających zabezpieczenia finansowego), którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

KwoP jest sprawiedliwa, ponieważ dotyczy wszystkich i każdy korzysta z niej w takim samym zakresie. Biedni i bogaci.

W Polsce KWoP nie spełnia swoich celów i nie jest elementem jakiejkolwiek przemyślanej strategii rozwoju państwa i wsparcia obywateli. Wysokość tej kwoty: 3091 zł, a przede wszystkim zasada, iż bez względu na dochód rozpoczynający działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek społecznych w wysokości około 500 zł/mc stwarza skuteczna barierę przed wykorzystaniem potencjału gospodarczego młodych Polaków.

Tak działający mechanizm podatkowy wyklucza bardzo dużą grupę obywateli ze stworzenia sobie szansy na realizację swoich pomysłów i idei (od zera do milionera), których jakaś część statystycznie musiałaby odnieść sukces. Zerowe obciążenia na starcie przyniosłyby niewątpliwie korzyści społeczeństwu (nowe usługi/produkty) i państwu (zmniejszenie bezrobocia). Przyjazne warunki początkowe zmniejszyłyby także ilość emigrujących za chlebem Polaków.

Warto dodać, że niemieccy politycy doprowadzili gospodarkę RFN już po 15 latach od zakończenia wojny do stanu, w którym stały się one potęgą gospodarczą bez problemu bezrobocia i niskich zarobków. W Polsce czekamy już na to 25 lat. Jak dotąd bez efektów i w obecnej sytuacji partyjno-politycznej z nikłymi nadziejami na zmianę tego stanu w niedalekiej przyszłości.

Wobec tej szkodliwej sytuacji podatkowej w Polsce została zainicjowana na Facebooku spontaniczna akcja pt: ?Żądamy kwoty wolnej od podatku w wysokości 10.000 zł?, która oprócz konkretnego celu ma spowodować zwiększenie świadomości obywateli oraz ogólnonarodową debatę na temat traktowania Polaków przez polityków podejmujących decyzje.

Chęć zaangażowania oraz petycję można podpisać na stronie:
http://kwotawolna10000.liquiddemocracy.pl/

3 KOMENTARZY

  1. Pani artykuł przypomina prośbę niewolnika o zmianę rodzaju bicza podczas wykonywania kary,zamiast próby ucieczki.

    Po pierwsze wyższa kwota wolna od podatku spowoduje podniesienie akcyzy i innych obciążeń finansowych bo krzywa Laffera nie zadziała przy 6911 zł.

    Po drugie utwierdzi się ludzi w przekonaniu ze praca podlega karze,i należy kombinować z mieszaniem szarej strefy i białej.

    Jeżeli można coś zrobić z podatkiem dochodowym to tylko go znieść i w zależności od naszej pozycji na wykresie Laffera zmodyfikować wysokość vat,lub nie,.

  2. A nie przyszło ci kucu na myśl, że skoro na całym świecie istnieje podatek dochodowy, to jest coś nie w porządku z postulującymi jego zniesienie, a nie z tym podatkiem? Podatki karą nie są. PIT także nie. To jest zapłata dla państwa za korzystanie z dóbr i usług publicznych takich jak infrastruktura, bezpieczeństwo i wiele innych. Korzystanie z tych dóbr jest nieliniowe i dlatego progresywny PIT jest uzasadniony.
    Nie trzeba podwyższać akcyzy i VAT. Różnicę po zwiększeniu kwoty wolnej od podatku można nadrobić podwyższając PIT dla najbogatszych. Na początek niech będzie powrót do stawek 19-30-40 jakie były do roku 2008.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ